Fred Barmentlo 06-11 71 59 68
Peter Meijer 06-31 96 00 78
E-mail info@meijerenbarmentlo.nl
 • Home
 • /
 • Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening

Tot op de €

Alle financiële transacties in uw onderneming moeten op een ordelijke manier worden vastgelegd. Een goede financiële administratie is een belangrijke informatiebron voor iedere onderneming, evenals de daaruit samengestelde jaarcijfers.

 • Accountancy, administratie en boekhouding
 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Debiteurenbeheer
 • VvE administratief beheer

Consultancy en interim advies:

 • Interim werkzaamheden
 • Second opinion
 • Due Diligence

Salaris-loonadministratie:

Als u personeel in dienst heeft, houdt de salaris-/loonadministratie niet op met het produceren van de salaris-/loonstrook. Er moet worden berekend wat er maandelijks aan heffingen moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat er premie moet worden afgedragen aan een pensioenfonds of verzekeraar.

Verwerking gebeurd door BCS HRM & Salarisadministratie (Delta HRP salaris)

 • salaris-/loonstroken
 • loonaangifte
 • pensioenaangifte
 • private aangiftes / (verzekerings)opgaven
 • jaaropgave werkne(e)m(st)ers