Fred Barmentlo 06-11 71 59 68
Peter Meijer 06-31 96 00 78
E-mail info@meijerenbarmentlo.nl

AVG

Als zakelijke dienstverlener dienen wij ervoor te zorgen dat wij aan diverse verplichtingen die de wetgever bepaalt voldoen.

1. Wwft:

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft legt ons kantoor de volgende verplichting om de identiteit van onze cliënten formeel vast te stellen. Wij vragen u derhalve om een kopie identificatiedocument. Ook ontvangen wij graag, indien van toepassing, een origineel uittreksel van de kamer van koophandel van uw onderneming. Deze gegevens moeten wij vijf jaar bewaren.


2. AVG:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van toepassing. Vanaf dat moment geldt deze verordening voor de gehele EU en vervalt de Wet bescherming Persoonsgegevens. De AVG zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid van organisaties wordt vergroot en bereikt hiermee dat organisaties op een verantwoorde en veilige wijze omgaan met het verwerken van persoonsgegevens maar ook dat organisaties niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk is. Op de website www.meijerenbarmentlo.nl treft u een zogeheten ‘verwerkingsovereenkomst’ aan.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij eventueel gebruikmaken van diensten van derden. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.


3. Privacyverklaring:

Op www.meijerenbarmentlo.nl is onze privacyverklaring terug te vinden. Hierin wordt eveneens beschreven hoe wij omgaan met verwerkers, bewerkers, beveiliging en andere zaken die vallen onder de AVG.

Verwerkersovereenkomst

Privacyverklaring