Fred Barmentlo 06-11 71 59 68
Peter Meijer 06-31 96 00 78
E-mail info@meijerenbarmentlo.nl

Belastingen

Leuker kunnen we het maken

Na het samenstellen van de jaarcijfers van de onderneming moet er bij de Belastingdienst aangifte worden gedaan. Dit gebeurt d.m.v. een aangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. Ondernemers moeten tevens periodiek de aangifte Omzetbelasting of Loonheffing indienen. Bij alle aangiften is het voor ons een uitdaging om – uiteraard binnen de wettelijke kaders – de belastingdruk voor u als cliënt(e) zo laag mogelijk te houden. Ook voor particuliere cliënten verzorgen wij graag de aangifte Inkomstenbelasting.

Belastingaangiftes:

  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Erfbelasting
  • Dividendbelasting

Meijer & Barmentlo is geregistreerd als belastingconsulent (fiscaal dienstverlener): beconnummer 681830.